LITURGISCH  PROGRAMMA SEPTEMBER 2018


De celebrant van alle vieringen deze maand is de E.H. J.B. Beijk, alleen op zo 23 september, dan is de celebrant de E.H. E. van Waasdijk.

Za. 1 sept. 17.15: Eucharistieviering van de zondag.
Zo. 2 sept. 10:30: Hoogmis. 22e zondag door het jaar.
Di. 4 sept.  19:15: Eucharistieviering. Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, Paus en Kerkleraar.
Vr. 7 sept. 19.15: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus.
Za. 8 sept. 17:15: Eucharistieviering van de zondag. (Tevens Feest van Maria geboorte.)
Zo. 9 sept. 10:30: Hoogmis. 23e zondag door het jaar.
Di. 11 sept. 19:15:  Eucharistieviering.
Za. 15 sept. 17:15: Eucharistieviering van de zondag.
Zo. 16 sept. 10:30: Hoogmis. 24e zondag door het jaar.
Di. 18 sept. 19:15: Eucharistieviering.
Za. 22 sept. 17:15: Eucharistieviering van de zondag.
Zo. 23 sept. 10:30: Hoogmis. 25e zondag door het jaar.
Di. 25 sept. 19:15:   Eucharistieviering.
Za. 29 sept. 17.15: Eucharistieviering van de zondag. Tevens feest van de HH. MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl, aartsengelen.
Zo. 30 sept. 10.30: Hoogmis , 26e zondag door het jaar.

Feesten en gedachtenissen in de maand september

4 sept.: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.
8 sept.: Feest van Maria Geboorte.
9 sept.: H. Petrus Claver.
13 sept.: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.
14 sept. : Kruisverheffing. Feest
15 sept.: Heilige Maagd Maria, Moeder van Smarten. Gedachtenis.
16 sept.: H.H. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren. Gedachtenis.
17 sept.: H.Lambertus, bisschop en martelaar.
21 sept.: Feest van de H. MatteŁs, apostel en evangelist.
27 sept.: H. Vincentius de Paul.
23 sept.: H. Pius van Pietrelcina (pater Pio), priester. Gedachtenis
29 sept.: Feest van de HH. Michael, GabriŽl en Rafael, aartsengelen.

Mededelingen vanuit het kapelbestuur

Hopelijk is iedereen weer veilig terug na de zomervakantie en in goede gezondheid.
Laten we ook in het nieuwe schooljaar elkaar in de gaten houden en voor elkaar bidden.
Wanneer we iemand missen of ons zorgen maken over ťťn van ons, laat het ons dan weten.
Heeft u eventuele intenties, we horen het graag.
______________________________
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ďelke dag een beetje spirit!Ē Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl
Vanaf heden is de kalender te verkrijgen via Job Duijndam, Niek en Corry Zeestraten, aansluitend aan de Eucharistieviering op zaterdag of op zondag. De kosten per kalender bedragen inclusief schild Ä 7.25 per stuk.
U kunt hem ook telefonisch bestellen en hem in de kapel op zondag afhalen.
Tel. 0618311590
Met uw medewerking zullen wij er zeker in slagen het aantal ingekochte exemplaren te verkopen.                                                   
          Familie Zeestraten


Bezinning: l

Beste lezers,

'Wie de heilige Schrift niet kent, kent Christus niet", het zijn woorden van de heilige kerkvader Hieronimus, die op 30 september zijn feestdag heeft. Zijn feestdag vervalt dit jaar echter vanwege de zondag.

Wat bedoelt Hieronimus met deze woorden? Dienen wij allemaal exegeten te worden of moeten wij de Bijbel van buiten leren!? Op zich is exegetische kennis een groot goed; en het feit dat menig monnik vroeger (eerste eeuwen van de Kerk) hele Bijbelteksten uit het hoofd kende, mag ons jaloers maken. Maar daar gaat het niet om. Hieronimus bedoelt veeleer, dat wij leren leven met de Bijbel. Zo wil het Evangelie meer dan louter een historisch geschrift zijn. Wij zeggen niet voor niets aan het eind van de evangelielezing in de heilige Mis: "Woord van de Heer." De Bijbel is een levend Woord. Naast de gewijde schrijver of beter gezegd doorheen de woorden van de menselijke auteur van een Bijbelboek spreekt God zelf tot ons. In feite wordt het Woord vlees en bloed voor hem of haar die het Bijbelwoord aanneemt voor wat het werkelijk is: het Woord van God.

Aangezien echter velen de moed al snel opgeven bij het zien van de 'dikte' van de bijbel, geeft de liturgie van de Kerk ons mondjesmaat, van dag tot dag Gods Woord in een 'mensenmaat'. Zo kunnen wij als het ware Jezus volgen van dag tot dag. Heel duidelijk wordt dat in de Goede Week, wanneer wij bijna letterlijk van dag tot dag met Hem meetrekken door lijden en dood heen naar de verrijzenis met Pasen.
Niet voor niets heeft de heilige Hieronimus jarenlang te Bethlehem in een kluis geleefd. De omgeving van Jezus' geboorteplaats zal hem geholpen hebben om het leven van Jezus, beschreven door de evangelisten, tastbaar te krijgen voor zijn eigen leven. En opdat velen zouden delen in de vreugdevolle ervaring van het levende Woord van de Schrift heeft hij gewerkt aan een vertaling van de hele Bijbel, bekend onder de naam Vulgata (Latijnse vertaling). Zo wil 'Bezinning op het Woord' ons bij de hand nemen om dagelijks, stapje voor stapje Jezus' bevrijdende levensweg te ervaren en deze vlees en bloed te doen worden in ons leven. Moge de voorspraak en het voorbeeld van de heilige Hieronimus ons daarbij helpen.

(Uit Bezinning op het Woord, september 2018)