LITURGISCH  PROGRAMMA NOVEMBER 2018

do 1 nov. 19.15: Eucharistieviering van het Hoogfeest van Allerheiligen, Celebrant J. de Lange. pr.
vr 2 nov. 19.15: Eucharistieviering van Allerzielen. J. de Lange, pr.
za 3 nov. 17.15: Eucharistieviering van de zondag. J. de Lange, pr.
zo 4 nov. 10.30: Hoogmis 31e zondag door het jaar. J. de Lange, pr.
di 6 nov. 19.15: Eucharistieviering. J.B. Beijk. pr.
za 10 nov. 17.15 Eucharistieviering van de zondag. J.B. Beijk, pr.
zo 11 nov. 10.30: Hoogmis 32e zondag door het jaar. J.B.Beijk, pr.
di 13 nov. 19.15: Eucharistieviering. J.B. Beijk. pr.
za 17 nov.  17.15: Eucharistieviering van de zondag. J. de Lange, pr.
zo 18 nov. 10.30: Hoogmis 33e zondag door het jaar. J. de Lange, pr.
di 20 nov. 19.15: Eucharistieviering. J.B.Beijk, pr. 
za 24 nov. 17.15: Eucharistieviering. Christus Koning van het heelal. Pr. van de Maria van Jesse parochie.
zo 25 nov. 10.30: Hoogfeest Christus Koning van het heelal. E. van Waasdijk, pr.
di 27 nov. 19.15: Eucharistieviering. J.B. Beijk, pr.

Feesten en gedachtenissen in de maand november
7 nov. Hoogfeest van de H. Willibrord, bisschop en patroon van de Nederlandse kerkprovincie.
vr 9 nov. Feest van de kerkwijding van de Basiliek van de St. Jan van Lateranen.
wo 21 nov. Gedachtenis van de opdracht van de Heilige maagd Maria in de tempel.
do 22 nov. Gedachtenis van de H. Cecilia, Maagd en Martelares. Patrones van de kerkmuziek.


­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

Gebedsintentie van de Heilige Vader voor november.
- Dat de taal van de liefde en dialoog steeds de boventoon mag voeren boven de gewapende taal van het conflict.
Gebed om roepingen november 2018:
- Dat de Heer velen mag roepen nin zijn dienst, om voor Hem en met Hem te werken in deze wereld, in het bijzonder als priester, diaken of religieus.
- Dat vele met name jonge mensen de liefde van de Heer mogen ervaren en zich geroepen weten om toegewijd die liefde te beleven en uit te dragen in deze wereld. Dat de Heer, op voorspraak van Sint Servaas, Die als eerste het geloof verkondigde in onze streken, Bisschoppen , priesters en diakens roept Om naar zijn voorbeeld trouw Het evangelie te verkondigen met heel hun leven. De viering van Allerzielen krijgt zijn volle betekenis vanuit de binding met Allerheiligen.
Wij gedenken de overledenen (lijdende kerk) die samen met ons gelovigen (strijdende kerk) en de heiligen (de zegenvierende kerk) één gemeenschap uitmaken.
Natuurlijk zal voor menigeen het verdriet om het gemis van een dierbare voorop staan. Allerzielen wil dan ook tijd en ruimte scheppen voor dit stille verdriet. Zeker zo belangrijk is echter de viering van het geloof van de Kerk: dat wij als strijdende leden van de Kerk hier op aarde, samen biddend met alle heiligen, het eeuwig geluk mogen afsmeken voor hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan. Stellen wij ons nu voor het aanschijn van God, bron van eeuwig leven.

Gebed: God , Gij hebt U eniggeboren Zoon, na zijn overwinning op de dood, uw Koninkrijk doen binnengaan. Laat uw gestorven dienaren delen in zijn overwinning en voor eeuwig U aanschouwen die hun Schepper zijt en Verlosser. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

___________________________________

Vanuit het bestuur
Afgelopen maand hebben wij twee nieuwe gezichten gezien van de priesters in onze kapel. Marc Reneerkens was de 14de oktober bij ons. Hij liet ons weten dat hij een heel goede sfeer bij ons had ervaren en wilde best vaker uitgenodigd worden. Op 21 oktober was het eerwaarde Verstegen uit Voorhout die we ook later in nood mogen vragen. Ook hij had het best naar de zin. Maar ook vanuit de kapel hoorde ik positieve berichten over deze beide priesters. Onze Lieve Heer zorgt toch maar weer goed voor ons.

Op zondag 18 november om ’s middags 15.00 uur zal er in onze kapel een concert worden gegeven door het Duijndam familiekoor. Vooral zal er muziek klinken die past bij Allerzielen en Allerheiligen zoals in de maand november wordt gevierd. Zo zingt het koor het Lacrimosa uit de requiem van W.A. Mozart, Pie Jesu van Fauré en Kyrie uit requiem van Duruflé en zo nog meer.
Ook muziek die zij al eens eerder hebben gezongen. Het concert is gratis toegankelijk. Wij hopen op een mooie ervaring.

Als we de kranten lezen, is er veel aan de hand in de Kerk en de wereld. Allerlei elkaar tegensprekende berichten over de teruglopende religiositeit en aantal gelovigen. Wereldwijd groeit het aantal Katholieken en Christenen gestaag. Hoogwaardigheidsbekleders die elkaar aan- en afvallen. Vooral duidelijk is het en de bisschop bevestigt het, dat het gebed ver weg het beste wapen en medicijn is, om al deze verwarring te overwinnen.
Wij zijn en blijven een strijdende Kerk. Wij zijn nog steeds in het jaar dat door de bisschop is uitgeroepen als het jaar van het gebed en onlangs kwam ik nog een gebedskaart tegen van het bisdom. Hoewel laat zal ik toch een aantal van die kaarten afdrukken en in de kapel neerleggen. Beter laat dan nooit en Onze Lieve Heer laat zich niet in onze kalender vastpinnen. Dus dit gebed past altijd. We gaan ook weer naar het einde en nieuw begin van het kerkelijk jaar. Laten we er een devoot en gebedsvol nieuw kerkelijk jaar van maken.De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)