Adressen en telefoonnummers

Pastoraat:            (Adressen bekend bij contactpersoon)                         

E-mail contact:      info@hippolytuskapel.nl

Secretariaat:         Mevr. C.M. Zeestraten-Fransen, Kerklaan 122,
                           2678 SZ  De Lier,  
                           telefoon/fax: 0174 - 514678

Postadres:             G.A. v.d. Heijden,
                           Oude Delft 122/A,
                           2611 CG Delft
                          
Co÷rdinator voor ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eikelenborg, tel. 0623722073     

Dirigent zangkoor,   Drs. J.J.M. Duijndam
tevens informatie-  C. Fockstraat 46
en contactadres:    2613 DG Delft
                           telefoon: 015 - 2125391

Algemeen: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel
inzake restauratie) te Delft.

RSIN nummer 816731780
(RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
_______________________Terug naar de hoofdpagina

Adressen