LITURGISCH PROGRAMMA maart 2019
vr.01 mrt.19.15: eucharistieviering. Eerste vrijdag van de maand. Pr.J.de Lange.
za.02 mrt.17.15: eucharistieviering van de zondag. pr. J de Lange.
zo.03 mrt.10.30: hoogmis van de 8ste zondag door het jaar. pr. J.de Lange.
di.05 mrt.19.15: eucharistieviering. pr. B.B.Beijk.
wo.06 mrt.19.15: eucharistieviering Aswoensdag pr.J.de Lange.
za.09 mrt.17.15: eucharistieviering van 1ste zondag veertigdagentijd pr. J. de Lange.
zo.10 mrt.10.30: hoogmis van de 1ste zondag van de veertigdagentijd pr. J.de Lange.
di.12 mrt.19.15: eucharistieviering. pr. B.B.Beijk.
za.16 mrt.17.15: eucharistieviering van de 2de zondag van de veertigdagentijd pr. J.de Lange.
zo.17 mrt.10.30: hoogmis van de 2de zondag van de veertigdagentijd. pr. J.de Lange.
di.19 mrt.19.15: eucharistieviering. pr.B.B.Beijk.
za.23 mrt.17.15: eucharistieviering van de 3de zondag van de veertigdagentijd. pr. B.B.Beijk.
zo.24 mrt.10.30: hoogmis van de 3de zondag van de veertigdagentijd. pr. B.B.Beijk.
di.26 mrt.19.15: eucharistieviering. Pr. B.B.Beijk.
za.30 mrt.17.15: eucharistieviering van de 4de zondag van de veertigdagentijd . pr.J.de Lange.
zo.31 mrt.10.30: hoogmis van de 4de zondag van de veertigdagentijd pr. J.de Lange.Andere bijzondere dagen in deze maand.
19 maart: Hoogfeest van de H.Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria.
25 maart: Hoogfeest van de aankondiging van de Heer: Maria Boodschap.


Bezinning

Op woensdag 6 maart begint de vasten of zo we tegenwoordig graag zeggen : de veertigdagentijd met Aswoensdag. Op die dag ontvangen wij een kruisje gemaakt van de as van palmtakken en daarbij wordt ons gezegd: “Gedenk mens, dat ge stof bent en tot stof zult wederkeren.” Het is niet de bedoeling om ons te deprimeren, maar wel om ons aan de realiteit te herinneren. As herinnert ons ook aan een nieuw begin. As maakt plaats voor nieuw leven. Zo legt men stukken oerwoud in as, om vruchtbare grond te krijgen. Zo ook mogen wij uit as herrijzen. Wij hoeven niet in zak en as te zitten , want God staat als een barmhartige Vader op ons te wachten. Vertrouwen wij ons dan ook aan Hem toe.

19 maart feest van de Heilige Jozef, vandaar het volgende gebed.

Tot U, H.Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en – na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen- smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.

Wij bidden U ootmoedig:- zie goedgunstig neer op het erfdeel- dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.

Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van het heilige Huisgezin- bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals Gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven, en het eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.