Misintenties voor de maand maart 2019
.
vr.01 mrt.:. overleden Jan Dessens; overleden Henk Rigters; overleden Cornelis van Zon;
za.02 mrt.: voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn; overleden Toon en Jo Bouwer Rietveld;
zo.03 mrt.: overleden Ben en Jan Steijger; overleden Pauline van der Heijden; overleden Nel van Zon;
di.05 mrt.: overleden Riet van der Stap de Gier;overleden Joost Zomerdijk; overleden Ellen Langenhorst; overleden Laurentia Maria Dickens
wo.06 mrt.: voor alle zieken in onze kapelgemeenschap en hen die helaas in een zorginstelling terecht zijn gekomen;
za.09 mrt.: voor alle kinderen die in onze kapel gedoopt zijn; overleden Koos Verleg; overleden Riet Stienstra;
zo.10 mrt.: overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Nel van Zon;
di.12 mrt.: overleden Nora Kropman; overleden Sjaan van der Kleij;
za.16 mrt.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Theo van Mulbregt;
zo.17 mrt.: overleden Wim van Zon; overleden Franciscus Muller; overleden Cor van Rijn van Zon;
di.19 mrt.: overleden Joop Pieterse ; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Jan Mulder;
za.23 mrt.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Schimmel; overleden familie Van der Burg; overleden Dries van Zon;
zo.24 mrt.: voor de dopelingen Aline en Felix; voor al onze weldoeners; overleden Leo en Cor Van Rijn van Zon; overleden Cornelia van Zon van Leeuwen;
di.26 mrt.: overleden Jan Bentvelsen; overleden Ine van der Burg;
za.30 mrt.: overleden Grar Bentvelsen van Zonv zo.31 mrt.: voor al onze medewerkers; voor de zieke Paul Houtman; overleden Kees van der Loos;

Misintenties kunt u opgeven en betalen op rekening NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft of persoonlijk bij het contactadres.


Vanuit het bestuur

Dit bericht wil ik nog een keer herhalen als nieuw. Al heel lang ligt er in onze hal op de lezenaar een boek waar mensen onder U hun opmerkingen schrijven. Dat kan een intentie zijn of een dankwoord. Maar eigenlijk doen wij niet zoveel met de reacties die er in staan en dat is toch jammer. Het idee is nu dat ieder van U in dat boek intenties kan opschrijven. Dat kan gaan over een speciale persoon of een familielid, maar ook over zorgen voor onze wereld. De bedoeling is dan dat de priester elke zondag dat boek in de H.Mis inziet en de intenties mee neemt met de voorbeden. Hoe duidelijker U schrijft en formuleert, des te beter kan de priester de gegevens uit dat intentieboek meenemen in de voorbeden. Vanaf februari 2019 willen we daaraan beginnen. Als U er nog vragen over heeft, kunt U altijd aan de bestuursleden daarover vragen stellen.

De bisschop stuurt ons een brief, waarin hij aandacht vraagt voor de kerktoetredersdag op zaterdag 22 juni 2019. Mochten er onder U zijn , die het afgelopen jaar tot de katholieke Kerk zijn toegetreden , dan is deze dag voor hen bedoeld. Wilt U daarover meer informatie dan kunt U zich in verbinding stellen met mij: Job Duijndam 0640876397.

Graag wil ik U er aan herinneren dat wij elke zaterdag om 16.30 uur in onze kapel het Allerheiligst Sacrament uitstellen voor aanbidding tot 10 minuten voor aanvang van de normale eucharistieviering. U bent van harte welkom. Op 24 maart zullen er in onze kapel na onze eucharistieviering, twee kinderen worden gedoopt, nl. Aline en Felix. Zij zullen ons enthousiasme en gebed nodig hebben.

Zoals vorige maand al aangekondigd, zouden wij U informatie verschaffen over nalatenschappen. Daarvoor is een folder gemaakt die U kunt vinden bij de ingang van de kapel.